MENU (5)

We Wish You a Merry Christmas - Svensk översättning - Christmas Songs 「Låttexter」

We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
And a Happy New Year


We Wish You a Merry Christmas 「Låttexter」 - Christmas Songs

We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
And a Happy New Year

[Refrain]
Good tidings we bring to you and your kin
We wish you a merry Christmas and a Happy New Year

[Verse 2]
Now bring us some figgy pudding
Now bring us some figgy pudding
Now bring us some figgy pudding


And bring some out here

[Refrain]
Good tidings we bring to you and your kin
We wish you a merry Christmas and a Happy New Year

[Verse 3]
For we all like figgy pudding
We all like figgy pudding
We all like figgy pudding
So bring some out here

[Refrain]
Good tidings we bring to you and your kin


We wish you a merry Christmas and a Happy New Year

[Verse 4]
And we won't go until we've got some
We won't go until we've got some
We won't go until we've got some
So bring some out here

[Refrain]
Good tidings we bring to you and your kin
We wish you a merry Christmas and a Happy New Year

Version 2


[Verse 1]
We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
And a Happy New Year

[Refrain]
Good tidings we bring for you and your kin
Good tidings for Christmas and a Happy New Year

[Verse 2]
O bring us some figgy pudding
O bring us some figgy pudding
O bring us some figgy pudding


And bring it right here

[Refrain]
Good tidings we bring for you and your kin
Good tidings for Christmas and a Happy New Year

[Verse 3]
And we won't go until we've got some
And we won't go until we've got some
And we won't go until we've got some
So bring some out here

[Refrain]
Good tidings we bring for you and your kin


Good tidings for Christmas and a Happy New Year

[Verse 4]
It's a season for music
It's a season for music
It's a season for music
And a time of good Cheer

[Refrain]
Good tidings we bring for you and your kin
Good tidings for Christmas and a Happy New Year

Version 3


[Verse 1]
We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
And a Happy New Year

[Refrain]
Good tidings to you, where ever you are
Good Tidings at Christmas and a Happy New Year

(The first line of the refrain can also be rendered
As "Good tidings we bring, to you of good cheer")

[Verse 2]


Now bring us some figgy pudding
Now bring us some figgy pudding
Now bring us some figgy pudding
And bring it right here

[Refrain]
Good tidings to you, where ever you are
Good Tidings at Christmas and a Happy New Year

[Verse 3]
Now bring some tea and breakfast
Now bring some tea and breakfast
Now bring some tea and breakfast
And bring it right here[Refrain]
Good tidings to you, where ever you are
Good Tidings at Christmas and a Happy New Year

[Verse 4]
Christmastime is coming
Christmastime is coming
Christmastime is coming
It soon will be here

[Refrain]
Good tidings to you, where ever you are
Good Tidings at Christmas and a Happy New YearWe Wish You a Merry Christmas - Svensk översättning - Christmas Songs 「Låttexter」


Vi önskar dig en God Jul
Vi önskar dig en God Jul
Vi önskar dig en God Jul
Och ett gott nytt år

[Avstå]
Goda tidningar vi tar med dig och din släktingar
Vi önskar dig en god jul och ett gott nytt år

[Vers 2]
Ta nu oss lite figgynpudding
Ta nu oss lite figgynpudding
Ta nu oss lite figgynpudding


Och ta med dig här

[Avstå]
Goda tidningar vi tar med dig och din släktingar
Vi önskar dig en god jul och ett gott nytt år

[Vers 3]
För vi alla som Figgy Pudding
Vi gillar alla Figgy Pudding
Vi gillar alla Figgy Pudding
Så ta med dig här

[Avstå]
Goda tidningar vi tar med dig och din släktingar


Vi önskar dig en god jul och ett gott nytt år

[Vers 4]
Och vi kommer inte att gå tills vi har några
Vi kommer inte att gå tills vi har några
Vi kommer inte att gå tills vi har några
Så ta med dig här

[Avstå]
Goda tidningar vi tar med dig och din släktingar
Vi önskar dig en god jul och ett gott nytt år

Version 2


[Vers 1]
Vi önskar dig en God Jul
Vi önskar dig en God Jul
Vi önskar dig en God Jul
Och ett gott nytt år

[Avstå]
Goda tidningar vi tar med dig och din släktingar
Goda tidningar för jul och ett gott nytt år

[Vers 2]
O Ta med oss ​​lite figgynpudding
O Ta med oss ​​lite figgynpudding
O Ta med oss ​​lite figgynpudding


Och ta med det här

[Avstå]
Goda tidningar vi tar med dig och din släktingar
Goda tidningar för jul och ett gott nytt år

[Vers 3]
Och vi kommer inte att gå tills vi har några
Och vi kommer inte att gå tills vi har några
Och vi kommer inte att gå tills vi har några
Så ta med dig här

[Avstå]
Goda tidningar vi tar med dig och din släktingar


Goda tidningar för jul och ett gott nytt år

[Vers 4]
Det är en säsong för musik
Det är en säsong för musik
Det är en säsong för musik
Och en tid av bra jubel

[Avstå]
Goda tidningar vi tar med dig och din släktingar
Goda tidningar för jul och ett gott nytt år

Version 3


[Vers 1]
Vi önskar dig en God Jul
Vi önskar dig en God Jul
Vi önskar dig en God Jul
Och ett gott nytt år

[Avstå]
Goda tidningar till dig, var du än är
Goda tidningar på jul och ett gott nytt år

(Den första raden i avfödda kan också göras
Som "goda tidningar vi tar med dig av bra jubel")

[Vers 2]


Ta nu oss lite figgynpudding
Ta nu oss lite figgynpudding
Ta nu oss lite figgynpudding
Och ta med det här

[Avstå]
Goda tidningar till dig, var du än är
Goda tidningar på jul och ett gott nytt år

[Vers 3]
Ta nu lite te och frukost
Ta nu lite te och frukost
Ta nu lite te och frukost
Och ta med det här[Avstå]
Goda tidningar till dig, var du än är
Goda tidningar på jul och ett gott nytt år

[Vers 4]
Christmastime kommer
Christmastime kommer
Christmastime kommer
Det kommer snart att vara här

[Avstå]
Goda tidningar till dig, var du än är
Goda tidningar på jul och ett gott nytt år