MENU (7)

Mary, Did You Know? - Pentatonix 「Текст」 - Български превод

Mary did you know that your baby boy would one day walk on water?
Mary did you know that your baby boy would save our sons and daughters?
Did you know that your baby boy has come to make you new?
This child that you delivered, will soon deliver you


Mary, Did You Know? - Pentatonix 「Текст」

Mary did you know that your baby boy would one day walk on water?
Mary did you know that your baby boy would save our sons and daughters?
Did you know that your baby boy has come to make you new?
This child that you delivered, will soon deliver you

[Verse 2: Kirstin, Mitch, Kirstin & Mitch & Scott]
Mary did you know that your baby boy would give sight to a blind man?
Mary did you know that your baby boy would calm the storm with his hand?
Did you know that your baby boy has walked where angels trod?
When you kiss your little baby, you kiss the face of God

[Interlude: Kirstin (Kevin), Mitch, Scott, Avi]
Mary, did you know (Mary, did you know)


Mary, did you know (Did you know)
Mary, did you know (Mary, did you know)
(Mary, did you know) (Mary, did you know)
(Mary, did you know)
Mary, did you know

[Bridge: Scott (Kirstin & Mitch)]
The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again
The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the lamb (Lamb)

[Verse 3: Kevin, Mitch & Scott & Kirstin, Mitch]
Mary did you know that your baby boy is Lord of all creation?
Mary did you know that your baby boy would one day rule the nations?
Did you know that your baby boy is heaven's perfect Lamb?


That sleeping child you're holding is the great I am

[Outro: All]
Mary, did you know (Mary, did you know)
Mary, did you know (Mary, did you know) (Mary, did you know)
Mary, did you know
Mary, did you know


Mary, Did You Know? - Pentatonix 「Текст」 - Български превод


Мери знаеше, че бебето ви момче ще ходи на вода?
Мери знаеше, че бебето ти ще спаси синовете и дъщерите си?
Знаете ли, че бебето ви е дошло да ви направи нови?
Това дете, което сте доставили, скоро ще ви достави

[Стих 2: Кирстин, Мич, Кирстин и Мич и Скот]


Мери Знаеш ли, че бебето ти щеше да даде поглед на сляп човек?
Мери знаеше, че бебето ти ще успокои бурята с ръката си?
Знаете ли, че бебето ви е ходило там, където Ангели Трод?
Когато целуваш малкото си бебе, целуваш лицето на Бога

[Interlode: kirstin (kevin), mitch, scott, avi]
Мери, знаеш ли (Мери, знаеш ли)
Мери, знаеш ли (знаеш ли)
Мери, знаеш ли (Мери, знаеш ли)
(Мери, знаеш ли) (Мери, знаеш ли)
(Мери, знаеш ли)
Мери, знаеш ли

[Мост: Скот (Кирстин и Мич)]


Слепите ще видят, глухите ще чуят, мъртвите ще живеят отново
Куцът ще скочи, тъпите ще говорят, хваленията на агнето (агнешки)

[Стих 3: Кевин, Мич и Скот и Кирстин, Мич]
Мери Знаеш ли, че бебето ти е господар на цялото творение?
Мери Знаете ли, че бебето ви момче ще управлява народите?
Знаете ли, че бебето ти е перфектното агне на небето?
Това дете, което държите, е страхотно, аз съм

[Outro: всички]
Мери, знаеш ли (Мери, знаеш ли)
Мери, знаеш ли (Мери, знаеш ли) (Мери, знаеш ли)
Мери, знаеш ли
Мери, знаеш ли