MENU (10)

Putin - Cypis 「Lyrics」 - English Translation

Island studio, Cypisolo
Jebać Putina, wojna się zaczyna
Jebać Putina rosyjskie ścierwo
Jebać do bólu niech liże berło


Putin - Cypis 「Lyrics」

Island studio, Cypisolo
Jebać Putina, wojna się zaczyna
Jebać Putina rosyjskie ścierwo
Jebać do bólu niech liże berło
Jebać za wojnę na Ukrainię
(tfu) ty skurwysynie
Z kurwami jazda zero litości
Jebać do grobu za te podłości
Ukraina krwawi, kutas się bawi w jebaną wojnę i to nie film
Kurwo giń za swoje czyny
Nastanie dzień, że się policzymy za bomby, łzy i wylaną krew
Odpowiesz za cały ten chlew


[Refren]
Jebać Putina kurwe i skurwysyna
Jebać Putina co znów wojnę zaczyna
Jebać Putina zbrodniarza wojennego
Masz krew na rękach cywila niewinnego
Jebać Putina kurwe i skurwysyna
Jebać Putina co znów wojnę zaczyna
Jebać Putina zbrodniarza wojennego
Masz krew na rękach cywila niewinnego

[Zwrotka 2]
Nie ma litości dla skurwysynów
Nikt nie posuwa się do takich czynów, jak ty chory psychopato
Kurwo rozliczą cię za to


Takich jak ty rozstrzelać powinni, bo giną rodziny, ludzie niewinni
Za to co ludziom się zgotowało, to całe te sankcje nadal za mało
Ale dobrze lepsze i to
Lecz trzeba zatrzymać te jebane zło
Trzymajcie się tam, pozdro Ukraina
Jesteśmy z wami
Jebać Putina

[Refren]
Jebać Putina kurwe i skurwysyna
Jebać Putina co znów wojnę zaczyna
Jebać Putina zbrodniarza wojennego
Masz krew na rękach cywila niewinnego
Jebać Putina kurwe i skurwysyna


Jebać Putina co znów wojnę zaczyna
Jebać Putina, Jebać Putina


Putin - Cypis 「Lyrics」 - English Translation


Island studio Cypisolo
Fuck Putin, the war begins
Fuck Putin Russian carcass
Fuck the pain let licks scepter
Fuck the war in Ukraine
(Yuck), you son of a bitch
With whores ride a zero mercy
Fuck to the grave for the wickedness
Ukraine bleeding, dick is playing in the fucking war and it's not a movie
Bitch die for his deeds
There will be a day that I count for bombs, and shed tears of blood


Answer for the whole pigsty

[Chorus]
Fuck Putin and son of a bitch whore
Fuck Putin again at war begins
Fuck Putin's war criminal
You have blood on your hands innocent civilian
Fuck Putin and son of a bitch whore
Fuck Putin again at war begins
Fuck Putin's war criminal
You have blood on your hands innocent civilian

[Verse 2]
There is no mercy for motherfuckers


No one goes to such acts, like you sick psychopato
Settlin bitch you for it
Like you should shoot because the family die, innocent people
For what is extended a people, all these sanctions is still not enough
But it's good and it's better
But you have to stop these evil fucking
Hold on there, cheers Ukraine
We are with you
Fuck Putin

[Chorus]
Fuck Putin and son of a bitch whore
Fuck Putin again at war begins
Fuck Putin's war criminal


You have blood on your hands innocent civilian
Fuck Putin and son of a bitch whore
Fuck Putin again at war begins
Putin Fuck, Fuck Putin