MENU (6)

Kongolais Mauvais - Slovenský preklad - DA Uzi 「TEXT」

Son nom, c'est Champion Issa, un mauvais gars
Après, il faut qu'il soit formé pour qu'il apprenne à découper
Oui, oui, c'est ça, on lui apprend à découper les gens. S'il faut tuer, il le fait.
Eh-eh-eh


Kongolais Mauvais 「TEXT」 - DA Uzi

Son nom, c'est Champion Issa, un mauvais gars
Après, il faut qu'il soit formé pour qu'il apprenne à découper
Oui, oui, c'est ça, on lui apprend à découper les gens. S'il faut tuer, il le fait.
Eh-eh-eh
La D, la D, la D
Binks
Wouh
Eh

[Couplet 1 : DA Uzi]
J'suis en guerre contre mes jnouns, j'crois qu'j'en tue un nouveau, tous les jours
Tudo bem, j'vois pas c'que j'push, j't'éclate ou tu payes
Tiki-taka, après, on prend cent kilos, faut l'tabasse, il m'agace c't enculé (Eh)


Anti-Trivet, l'antidote dort à côté du mal, ferme ta gueule quand on l'demande (Eh)
Beaucoup d'argent sur une jante (Ah), congolais mauvais dans l'thème, comment leur parler d'autre chose ? (Ah)
Affranchis comme Tony, d'vant maman, j'suis gentil comme tout, qui connaît l'autre visage que j'ai ? (Qui ?)
J'mitonne qu'à l'OPJ, les amis sont faux comme leurs montres, ça s'voit qu'ils sont pas congolais (Jamais, ah)
Questions d'culture, fais bien l'boulot (Toujours)
Capuché, les mêmes mots qu'les Guirri, j'te coupe si tu r'viens d'Bolivie (Toujours)
L'avocat toujours mundélé (Toujours), pas là pour bleh comme un nouveau (Ah bon)
Congolais mauvais, les travaux, jamais d'la vie, j'vais au travail, j'bicrave depuis minot
Fierté comme N.I, j'me rappelle en 2014, au D5, y avait même Savastano
J'encule tout c'tte année, ah (Ouh), des kil' à dégager, des mannequins d'occasion, ah, ah (Pah, pah)
On s'cachait sous des caisses pour couper (Akha)
On cachait des armes dans les buissons, vrai (Vrai de vrai)

[Pré-refrain : Ninho & DA Uzi]


Encore une voiture automatique, enveloppe, élastique et plata (Plata, binks)
Congolais mauvais un peu trop impliqué, de Kinshasa jusqu'à Brazza'
J'ai rêvé d'un Lambo', j'ai fini en jet, ils sont sur messagerie quand moi, j'suis en guerre
Ils sont sur messagerie quand moi, j'suis en guerre
J'essaye de déstresser au bord de la mer, eh, eh (Oh, vrai de vrai)

[Refrain : Ninho & DA Uzi]
Congolais mauvais, esprit niqué par le ghetto (Bye-bye-bye)
Est-ce que tu m'remets ? Les vêtements sont noirs sur la moto (Oh)
Diamba matiti en kilos (En kilos), des mbéli si le sang doit couler (Owh)
En esprit, la nuit et la journée, eh-eh, congolais mauvais, binks

[Couplet 2 : Ninho]
Trop de déceptions, j'ai le cœur cassé (Nan), comme j'me confie pas, j'suis obligé d'chanter (Eh)


J'connais ma mission, j'peux pas crever en Versace (Jamais), j'dois mourir dans la vérité (Hein)
Carlos, s'en rappelle, hein, on descendait chez eux, le ghetto, ça pue comme les chasubles (Oh)
Tito s'en rappelle, hein (Eh), on descendait chez eux (Eh), le ghetto, ça pue comme les chasubles (Ça pue, eh)
J'ai cassé la f'nêtre, il m'a pas vu (Binks), il dormait trop profondément (Binks)
J'suis dans son salon, j'récupère de l'or, guidé par mes démons (Binks)
C'est nous les mauvais congolais, on attend les PCS, promenade et boloko (À Fleury)
Ça crie "au voleur" mais j'peux pas courir, à droite, j'ai une AK (Ah)
Sur Sevran, c'est DA, c'est Uzi (Ah), des chargeurs, des cartouches, abusé (Ah)
D'la co'-co', des litrons à baser, j'les vois en bizarre, en vrai, ils sont baisés (En vrai, ils sont baisés)
En vrai, ils sont baisés, donc j'ai scotché mon .9 sous mon basin (Paw)
Oh, j'arrive tout en Lanvin (Binks), la Katchikovo pour les lever, binks

[Pré-refrain : Ninho & DA Uzi]
Encore une voiture automatique, enveloppe, élastique et plata (Plata, binks)


Congolais mauvais un peu trop impliqué, de Kinshasa jusqu'à Brazza'
J'ai rêvé d'un Lambo', j'ai fini en jet, ils sont sur messagerie quand moi, j'suis en guerre
Ils sont sur messagerie quand moi, j'suis en guerre
J'essaye de déstresser au bord de la mer, eh, eh (Oh, vrai de vrai)

[Refrain : Ninho & DA Uzi]
Congolais mauvais, esprit niqué par le ghetto (Bye-bye-bye)
Est-ce que tu m'remets ? Les vêtements sont noirs sur la moto (Oh)
Diamba matiti en kilos (En kilos), des mbéli si le sang doit couler (Owh)
En esprit, la nuit et la journée, eh-eh, congolais mauvais, binks

[Outro : Ninho & DA Uzi]
C'est un pays où y a tous les mauvais cœurs, on voit tous les retards de c'pays. Tu retrouves toutes les difficultés là-bas.
Ah-ah-ah, binks


La souffrance existe mais tu peux vivre, par exemple, sept ans ou plus sans mourir. C'est pour ça qu'on appelle ça le "Zaïre".
Ah-ah-ah, ah
Congolais mauvais


Kongolais Mauvais - Slovenský preklad - DA Uzi 「TEXT」


Jeho meno je Champion Issa, zlý človek
Potom musí byť vyškolený, aby sa učil
Áno, áno, to je všetko, naučíme ho, aby sme si vzali ľudí. Ak musí zabiť, on to robí.
EH-EH-EH
D, D, D
Biť
Wow
Hej

[Verš 1: da uzi]


Som vo vojne proti mojim jnounsom, myslím, že zabijem nový, každý deň
Tudo BEM, nevidím, čo tlačím, baví sa alebo platíte
Tiki-Taka, Následne získavame sto kíl, musíme ho poraziť, obťažuje ma, thanfucker (EH)
Anti-Trivet, Antidotum spí vedľa zlu, zatvorte ústa, keď sa spýtali (EH)
Veľa peňazí na ráfiku (AH), Kongolse zlé v téme, ako s nimi hovoriť o čomkoľvek inom? (Oh)
Oslobodený ako tony, pred mamou, som pekný ako peklo, kto pozná druhú tvár, ktorú mám? (SZO ?)
Som silné, že v OPJ sú priatelia falošné ako ich hodinky, je zrejmé, že nie sú Congolese (nikdy, Ah)
Otázky kultúry, robiť prácu dobre (vždy)
S kapucňou, rovnaké slová ako Guirri, odrezam ťa, ak pochádzate z Bolívie (vždy)
Právnik vždy Mundélé (vždy), nie tam, aby sa Bleh ako nový (Ah dobrý)
Bad Congose, diela, nikdy v živote, idem do práce, i bicrave od minota
Pýcha ako n.i, pamätám si v roku 2014, v D5, tam bol dokonca Savastano
Fuck to všetko tento rok, Ah (ouh), Kil 'na jasné, z druhej ruky, Ah, Ah (PAH, PAH)
Slúžime sa pod prepravky na rezanie (AKHA)


Skúseli sme zbrane v kríkoch, true (pravda pravdivá)

[PRE-CHORUS: NINHO & DA UZI]
Ďalšie automatické auto, obálka, elastická a plata (plata, binks)
Bad Congole je príliš zapojený, z Kinshasa do Brazza '
Sníval som o Lambo ', skončil som v prúde, sú na hlasovej schránke, keď som vo vojne
Sú na hlasovej schránke, keď som vo vojne
Snažím sa de-stres pri mori, eh, eh (oh, skutočné)

[Chorus: Ninho & Da Uzi]
Bad Congolse, Duch Fucked podľa Ghetto (Bye-Bye-Bye)
Dávaš mi späť? Oblečenie je čierne na motocykli (OH)
Diaba Matiti v Kilograme (v kilograme), Mbéli, ak krv musí prúdiť (OWH)
V duchu, noci a deň, eh-eh, zlé konžily, binks[Verš 2: ninho]
Príliš veľa sklamaní, moje srdce je zlomené (Nah), ako neverím sám sebe, musím spievať (eh)
Viem, že moje poslanie, nemôžem zomrieť vo Versace (nikdy), musím zomrieť v pravde (EH)
Carlos, si ho pamätá, čo sme zvykli ísť na svoje miesto, ghetto, že si smradli ako chasubles (oh)
Tito si to pamätá, huh (EH), sme zvykli ísť dole do svojho domu (EH), ghetto, smradli sa ako chasfublós (to smrdí, eh)
Rozbil som okno, nevidel ma (binks), spí príliš zdravý (binks)
Som v jeho obývačke, zbieranie zlata, vedeli mojimi démonmi (binks)
Sme zlí konžito, čakáme na PC, prechádzky a Boloko (k fleury)
To kričí "zlodej", ale nemôžem bežať, na pravej strane, mám AK (AH)
Na Sevran, je to da, je to uzi (ah), časopisy, kazety, zneužívané (AH)
Zo CO'-CO ', Litrons na báze, vidím ich v podivnom, v reálnom živote, sú prdeli (v reálnom živote, sú prdeli)
Pre skutočné, oni prdeli, takže som zalepil môj .9 pod mojou panvou (labkou)
Oh, príde všetko v Lanvin (binks), Katchikovo ich zdvihol, binks[PRE-CHORUS: NINHO & DA UZI]
Ďalšie automatické auto, obálka, elastická a plata (plata, binks)
Bad Congole je príliš zapojený, z Kinshasa do Brazza '
Sníval som o Lambo ', skončil som v prúde, sú na hlasovej schránke, keď som vo vojne
Sú na hlasovej schránke, keď som vo vojne
Snažím sa de-stres pri mori, eh, eh (oh, skutočné)

[Chorus: Ninho & Da Uzi]
Bad Congolse, Duch Fucked podľa Ghetto (Bye-Bye-Bye)
Dávaš mi späť? Oblečenie je čierne na motocykli (OH)
Diaba Matiti v Kilograme (v kilograme), Mbéli, ak krv musí prúdiť (OWH)
V duchu, noci a deň, eh-eh, zlé konžily, binks


[OUTRO: NINHO & DA UZI]
Je to krajina, kde sú všetky zlé srdcia, vidíme všetky oneskorenia tejto krajiny. Nájdete tu všetky ťažkosti.
Ah-ah-ah, binks
Trvanie existuje, ale môžete žiť napríklad sedem rokov alebo viac bez umierania. To je dôvod, prečo sa nazýva "Zaire".
ah ah ah ah
Zlého konga