MENU (11)

Tombolo - 한국어로 번역 - Kalash 「가사」

Pou premyé fwa
Mwen jwen an van foli ki bwennen mwen
An nouvo symphonie an didan mwen
Avan wou sa pa té janmin fèt


Tombolo 「가사」 - Kalash

Pou premyé fwa
Mwen jwen an van foli ki bwennen mwen
An nouvo symphonie an didan mwen
Avan wou sa pa té janmin fèt
Ou wè mwen

[Refrain]
Ou wè, ou wè
Sa pèsonn pa té pé wè
Ou pa té lé wè
Ou wè
Adan fon nwesè éséyé ridresé mwen
Ou wè, ou wè


Mwen travesé tombolo an gwo lanmè
An gwo lanmè

[Couplet 2]
Mwen té ka kouché san domi, é lévé san lenvi
Kon zétoil pédi an mitan lenfini
An la vi sans délis an manjé sans zepis
Alé fé la fèt té on siplis
Mwen té fou kon foumi
Kon Rémi san fanmi an plen loraj, an plen loraj
Mwen té ja pres oublyé
Kè lanmou pé fé briyé
Tout nwesè
Oh Gyal


Ou wè mwen domi an bando
San télé é san nintendo
Pa an lanmen pa an vè dlo
Yo pa té lé wè mwen anlo
A lhè la mwen ka boss up yo lé fé come back
Vyé kanmarad bizwen ripwan contact
Di mwen fo pa yo atann an rak
Lhè yo té lésé mwen tombé an krak

[Pont]
Ou wè, ou wè
Ou wè, ou wè
Ou wè, ou wè
Ou wè, ou wè


Ou wè, ou wè
Ou wè, ou wè
Ou wè, ou wè
Ou wè, ou wè

[Refrain]
Ou wè, ou wè
Sa pèsonn pa té pé wè
Ou pa té lé wè
Ou wè
Adan fon nwesè éséyé ridresé mwen
Ou wè, ou wè
Mwen travesé tombolo an gwo lanmè
An gwo lanmè[Outro]
Kon zetwal adan syel an mwen
Kon zetwal adan syel la
Kon zetwal adan syel an mwen


Tombolo - 한국어로 번역 - Kalash 「가사」


처음으로
나는 광기의 바람에 압도 당한다
새로운 교향곡은 내 안에있다
그 전에는 결코 끝나지 않았습니다
너는 나를 만난다

[합창]
당신이 보았습니다


아무도 볼 수 없었지 않았습니다
당신은 그것을 보지 못했습니다
당신이 보았습니다
깊은 깊은 아담은 나를 곧게 펴고 노력했습니다
당신이 보았습니다
나는 Tombolo를 바다로 건넜다
바다에서

[커플트 2]
나는 자지 않고 누울 수 없었고 부러워하지 않고 일어날 수 있습니다.
Con zétoil은 무한대의 중간에 잃어버린 것입니다
기쁨이없는 인생에서는 향신료없이 먹습니다
파티에가는 것은 더하기였습니다
나는 개미에 대해 미쳤다


가족이없는 Con Rémi는 천둥으로 가득차 있습니다.
나는 거의 잊혀졌다
사랑의 마음은 밝게 빛난다
모든 흑인
오, 그럴리
내가 머리띠에서 자고있는 것을 본다
TV와 닌텐도가없는 경우
물 한 잔에 없어도 아닙니다
그들은 나를 보지 못했습니다
그런 다음 나는 그들이 돌아올 때 그들을 보스 할 수 있습니다.
오래된 동지들은 연락을 취해야합니다
나는 돌아 오는 것을 기대하지 않는다고 말해줘
그들이 나를 실망 시켰을 때, 나는 추락했다


[다리]
당신이 보았습니다
당신이 보았습니다
당신이 보았습니다
당신이 보았습니다
당신이 보았습니다
당신이 보았습니다
당신이 보았습니다
당신이 보았습니다

[합창]
당신이 보았습니다
아무도 볼 수 없었지 않았습니다
당신은 그것을 보지 못했습니다


당신이 보았습니다
깊은 깊은 아담은 나를 곧게 펴고 노력했습니다
당신이 보았습니다
나는 Tombolo를 바다로 건넜다
바다에서

[다른]
하늘의 아담의 별처럼
하늘에 콩 별
하늘의 아담의 별처럼