MENU (3)

All 4 Nothing (I'm So In Love) - Български превод by Sanderlei - Lauv 「текстове на песни」

Third of October
We were never sober the first few times that we hung out
But we fell in love somehow
First time that I met you


All 4 Nothing (I'm So In Love) 「текстове на песни」 - Lauv

Third of October
We were never sober the first few times that we hung out
But we fell in love somehow
First time that I met you
I didn't have a damn clue that I'd love everything about you
Now, I can't think of life without you

[Pre-Chrous]
Ay, did you know that you're my whole heart?
Ay, did you know that I'll never stop
No, giving you everything I got?

[Chorus]


Cause I'm so, I'm so in love, I'm so in love
I don't ever wanna stop
It's right there where I want
I don't ever wanna say goodbyes
And all of those nights, they would just be all for nothing
Yeah, I'm so in love, I'm so in love
I don't ever wanna stop
It's right there where I want
I don't ever wanna say goodbyes
And all of those nights, they would just be all for nothing

[Post-Chrous]
Yeah, I'll never go back, I'll never go
Now that I know that, now that I know


I'll never leave you by your own
When you cry, baby, I'll be there, oh, oh

[Pre-Chorus]
Ay, did you know that you're my whole heart?
Ay, did you know that I'll never stop
No, giving you everything I got?

[Chorus]
Cause I'm so, I'm so in love, I'm so in love
I don't ever wanna stop
It's right there where I want
I don't ever wanna say goodbyes
And all of those nights, they would just be all for nothing


Yeah, I'm so in love, I'm so in love
I don't ever wanna stop
It's right there where I want
I don't ever wanna say goodbyes
And all of those nights, they would just be all for nothing

[Post-Chorus]
Yeah, ay, did you know that you're my whole heart?
Ay, did you know that I'll never stop
No, giving you everything I got?
Ooh, yeah, yeah

[Outro]
I'm so in love, I'm so in love


I don't ever wanna stop
It's right there where I want
I don't ever wanna say goodbyes
And all of those nights, they would just be all for nothing
Oh, I'm so in love, I'm so in love
I don't ever wanna stop
It's right there where I want
I don't ever wanna say goodbyes
And all of those nights, they would just be all for nothing


All 4 Nothing (I'm So In Love) - Български превод by Sanderlei - Lauv 「текстове на песни」


Трета от октомври
Никога не бяхме трезви първите няколко пъти, че затворихме
Но ние се влюбихме по някакъв начин
Първи път, когато те срещнах


Не съм имал никаква следа, която бих искал всичко за теб
Сега не мога да се сетя за живота без теб

[Предварително херлови]
Знаете ли, че сте цялото ми сърце?
Знаете ли, че никога няма да спра
Не, дайте ви всичко, което имам?

[Хор]
Защото съм толкова, толкова съм влюбен, толкова съм влюбен
Никога не искам да спра
Точно там, където искам
Никога не искам да казвам сбогом
И всичките тези нощи, те просто ще бъдат всичко за нищо


Да, аз съм толкова влюбен, толкова съм влюбен
Никога не искам да спра
Точно там, където искам
Никога не искам да казвам сбогом
И всичките тези нощи, те просто ще бъдат всичко за нищо

[След херлови]
Да, никога няма да се върна, никога няма да отида
Сега, когато знам, че сега знам
Никога няма да те оставя от твоя
Когато плачеш, скъпа, ще бъда там, о, о

[Pre-chorus]
Знаете ли, че сте цялото ми сърце?


Знаете ли, че никога няма да спра
Не, дайте ви всичко, което имам?

[Хор]
Защото съм толкова, толкова съм влюбен, толкова съм влюбен
Никога не искам да спра
Точно там, където искам
Никога не искам да казвам сбогом
И всичките тези нощи, те просто ще бъдат всичко за нищо
Да, аз съм толкова влюбен, толкова съм влюбен
Никога не искам да спра
Точно там, където искам
Никога не искам да казвам сбогом
И всичките тези нощи, те просто ще бъдат всичко за нищо[След хор]
Да, Ай, знаеш ли, че си цялото ми сърце?
Знаете ли, че никога няма да спра
Не, дайте ви всичко, което имам?
Ooh, да, да, да

[Outro]
Толкова съм влюбен, толкова съм влюбен
Никога не искам да спра
Точно там, където искам
Никога не искам да казвам сбогом
И всичките тези нощи, те просто ще бъдат всичко за нищо
О, аз съм толкова влюбен, толкова съм влюбен


Никога не искам да спра
Точно там, където искам
Никога не искам да казвам сбогом
И всичките тези нощи, те просто ще бъдат всичко за нищо