MENU (6)

Out of Time - Překlad a texty - The Weeknd 「Píseň」

The last few months, I've been workin' on me, baby
There's so much trauma in my life
I've been so cold to the ones who loved me, baby
I look back now and I realize


Out of Time 「Píseň」 - The Weeknd

The last few months, I've been workin' on me, baby
There's so much trauma in my life
I've been so cold to the ones who loved me, baby
I look back now and I realize

[Pre-Chorus]
And I remember when I held you
You begged me with your drowning eyes to stay
And I regret I didn't tell you
Now I can't keep you from loving him
You made up your mind

[Chorus]


Say I love you, girl, but I'm out of time
Say I'm there for you, but I'm out of time
Say that I'll care for you, but I'm out of time
Said I'm too late to make you mine, out of time (Ah)

[Verse 2]
If he mess up just a little
Baby, you know my line
If you don't trust him a little
Then come right back, girl, come right back
Give me one chance, just a little
Baby, I'll treat you right
And I'll love you like I shoulda loved you all the time


[Pre-Chorus]
And I remember when I held you (Held you, baby)
You begged me with your drowning eyes to stay (Never again, baby)
And I regret I didn't tell you (Hey)
Now I can't keep you from loving him
You made up your mind (Uh)

[Chorus]
Say I love you, girl, but I'm out of time
Say I'm there for you, but I'm out of time (No)
Say that I'll care for you, but I'm out of time (Hey)
Said I'm too late to make you mine, out of time (Ah)

[Outro: The Weeknd]


Ooh, singin', out of time
Said I had you to myself, but I'm out of time
Say that I'll care for you, but I'm out of time
But I'm too late to make you mine, out of time (Uh)
Out of time
Out of time

[Spoken Outro: Jim Carrey]
Don't you dare touch that dial
Because like the song says, you are out of time
You're almost there, but don't panic
There's still more music to come
Before you're completely engulfed in the blissful embrace of that little light you see in the distance
Soon you'll be healed, forgiven, and refreshed


Free from all trauma, pain, guilt, and shame
You may even forget your own name
But before you dwell in that house forever
Here's thirty minutes of easy listening to some slow tracks
On 103.5 Dawn FM


Out of Time - Překlad a texty - The Weeknd 「Píseň」


Posledních pár měsíců jsem pracoval na mě, baby
V mém životě je tolik traumatu
Byl jsem tak chladný pro ty, kteří mě milovali, dítě
Dívám se teď a uvědomuji si

[Pre-chorus]
A vzpomínám si, když jsem tě držel
Prosil jsi mě se svými topnými očima, abyste zůstali


A lituji, že jsem ti to neřekl
Teď tě nemůžu udržet z lásky
Vy jste si mysleli

[Refrén]
Řekni, že tě miluju, holka, ale jsem mimo čas
Řekni, že jsem pro tebe, ale jsem mimo čas
Řekni, že se o tebe starám, ale jsem mimo čas
Řekl, že jsem příliš pozdě, abych vás udělal, z času (Ah)

[Verš 2]
Kdyby se pokazil jen trochu
Dítě, víš mou linku
Pokud mu to trochu nedůvěřujete


Pak pojď zpátky, holka, pojď zpět
Dej mi jednu šanci, jen trochu
Dítě, budu s vámi zacházet správně
A budu tě milovat, jako bych tě měl milovat celý čas

[Pre-chorus]
A vzpomínám si, když jsem tě držel (držel vás, baby)
Prosil jsi mě se svými topnými očima, abyste zůstali (nikdy znovu, dítě)
A lituji, že jsem ti neřekl (hej)
Teď tě nemůžu udržet z lásky
Udělal jsi svou mysl (UH)

[Refrén]
Řekni, že tě miluju, holka, ale jsem mimo čas


Řekni, že jsem pro tebe, ale jsem mimo čas (ne)
Řekni, že se o tebe starám, ale jsem mimo čas (hej)
Řekl, že jsem příliš pozdě, abych vás udělal, z času (Ah)

[Outro: The Weeknd]
Ooh, singin ', mimo čas
Řekl, že jsem tě měl, ale jsem na čase
Řekni, že se o tebe starám, ale jsem mimo čas
Ale já jsem příliš pozdě, abych vás udělal, z času (uh)
Opožděně
Opožděně

[Mluvený Outro: Jim Carrey]
Neodvažujete se dotknout, že vytočíte


Protože jako píseň říká, jste čas
Jste skoro tam, ale ne panika
Je tu ještě více hudby
Než začnete zcela pohltit v blaženém objetí tohoto malého světla, které vidíte v dálce
Brzy budete uzdraveni, odpuštěni a osvěženi
Bez všech traumatu, bolesti, viny a hanby
Můžete dokonce zapomenout své vlastní jméno
Ale než v tomto domě navždy přebíte
Tady je třicet minut snadného poslechu některých pomalých stop
Na 103.5 Dawn FM