MENU (11)

Yak Flow - Nederlandse Vertaling - NLE Choppa 「Songtekst」

Everybody forgot about me and the work I put in
I ain't get the credit that I supposed to get on my end
Old timing sitting in, but I'ma mind my business (I'ma mind my business)
The hottest youngin' since YB, the hottest out my city (Out my city)


Yak Flow 「Songtekst」 - NLE Choppa

Everybody forgot about me and the work I put in
I ain't get the credit that I supposed to get on my end
Old timing sitting in, but I'ma mind my business (I'ma mind my business)
The hottest youngin' since YB, the hottest out my city (Out my city)
I'm writing this song with no beat, I'm doing poetry (Poetry)
My letter to the streets, I feel that they owe a G (They owe a G)
Aye, all them hits I gave, but it wasn't enough, I see
I put it in they face until they get enough of me (Til' they get enough of me)
I'm underrated and most hated, I feel most neglected (I feel most neglected)
Staying patient and complacent, that's my hardest lesson (My hardest lesson)
I got to face it, they two-faced and they faked expressions (Yeah, they faked expressions)
One minute they love me, they hate me, they be second guessing (They be second guessing)
Only thing, I need God and my family (Family)


On my knees praying, what I want, come to me (Come to me)
A man with love, at the death, I don't wanna be (I don't wanna be)
I just wanna get my flowers 'fore I rest in peace (Rest in peace)
Long nights, deep thoughts while I'm on the road (On the road)
Early mornin', long talks, only God knows (God knows)
The path he gave me is different, got to stay strong (Got to stay strong)
Pressure bust pipes but it never broke bones (Never broke bones)
Cause I be workin' all night, I think it's 10AM (Think it's 10AM)
I'm barely movin' off of sleep, so don't play with him (Don't play with me)
I sell herbs through the day until it's 8PM (8PM)
And after that, I'm clutching on the nine, double M (Stay with me)
Different women, different cities in the same position (Same position)
Only got time for a quickie in the life I'm living (Live I'm living)
Overthinking every step, I'm moving with precision (Grrt)


One move equals death, that's a life decision (Brr, brr)
Got to be a role model, I got two children (Yeah, I got two children)
Got a son on the way, God too willing (Too willing)
Clover going onto two, and she too pretty (She three pretty)
I want to have a few kids, don't care how many (Don't care how many)
One life, one love, one pipe
Shoot til' his nose slugs (Til' his nose slugs)
Get that McLaren and drop the top down
They hate to see us up now, it was all bad but all good (All good)
One life, one love, one pipe
Shoot til' his nose slugs (Til' his nose slugs)
Get that McLaren and drop the top down
They hate to see us up now, it was all bad but all good (All good)


Yak Flow - Nederlandse Vertaling - NLE Choppa 「Songtekst」Iedereen vergat mij en het werk dat ik inzet
Ik krijg het krediet niet dat ik aan mijn einde moet gaan
Oude timing zit in, maar ik ben geest in mijn bedrijf (ik ben geest van mijn bedrijf)
De heetste Youngin 'sinds YB, de heetste mijn stad (uit mijn stad)
Ik schrijf dit nummer zonder beat, ik doe poëzie (poëzie)
Mijn brief aan de straten, ik voel dat ze een g verschuldigd zijn (ze zijn een g oween)
Aye, alle hits die ik gaf, maar het was niet genoeg, ik zie
Ik leg het in ze kijken totdat ze genoeg van me krijgen (tot 'ze genoeg krijgen van mij)
Ik ben onderschat en het meest gehaat, ik voel me het meest verwaarloosd (ik voel me het meest verwaarloosd)
Geduldig en zelfgenoegzaam blijven, dat is mijn moeilijkste les (mijn moeilijkste les)
Ik moet het onder ogen zien, ze hebben twee gezichten en ze vervalste uitdrukkingen (ja, ze vervalste uitdrukkingen)
Eén minuut houden ze van me, ze haten me, ze zijn tweede gok (ze zijn tweede gok)
Enige ding, ik heb God en mijn familie nodig (familie)
Op mijn knieën bidden, wat ik wil, kom naar me toe (kom naar me toe)


Een man met liefde, bij de dood, ik wil niet zijn (ik wil niet zijn)
Ik wil gewoon mijn bloemen krijgen voordat ik rust in vrede (rust in vrede)
Lange nachten, diepe gedachten terwijl ik op de weg ben (op de weg)
Early Mornin ', lange gesprekken, alleen God weet (God weet)
Het pad dat hij me gaf is anders, moet sterk blijven (moet sterk blijven)
Druk bust buizen maar het brak nooit bones (nooit brak bones)
Want ik werk de hele nacht, ik denk dat het 10 uur is (denk aan het is 10 uur)
Ik ben amper in slaap, dus speel dus niet met hem (speel niet met mij)
Ik verkoop kruiden door de dag totdat het 20.00 uur (20.00 uur) is
En daarna klank ik op de negen, dubbele m (blijf bij me)
Verschillende vrouwen, verschillende steden in dezelfde positie (dezelfde positie)
Heb je alleen tijd gekregen voor een Quickie in het leven Ik leef (live ik woon)
Overstekende elke stap, ik beweeg met precisie (Grrt)
Eén beweging is gelijk aan de dood, dat is een levensbesluit (BRR, BRR)


Moet een rolmodel zijn, ik heb twee kinderen (ja, ik heb twee kinderen)
Heb een zoon onderweg, God te bereid (te bereid)
Klaver op twee, en zij te mooi (zij drie mooi)
Ik wil een paar kinderen hebben, maakt het niet uit hoeveel (maakt het niet om hoeveel)
Eén leven, één liefde, één pijp
Schiet naar 'zijn neusslakken (tot' zijn neusslakken)
KRIJG DAT MCLAREN EN DROP DE TOP DOWN
Ze hebben het om ons nu op te zien, het was allemaal slecht, maar allemaal goed (allemaal goed)
Eén leven, één liefde, één pijp
Schiet naar 'zijn neusslakken (tot' zijn neusslakken)
KRIJG DAT MCLAREN EN DROP DE TOP DOWN
Ze hebben het om ons nu op te zien, het was allemaal slecht, maar allemaal goed (allemaal goed)