MENU (1)

Yak Flow - Hrvatski prijevod - NLE Choppa 「Tekst」

Everybody forgot about me and the work I put in
I ain't get the credit that I supposed to get on my end
Old timing sitting in, but I'ma mind my business (I'ma mind my business)
The hottest youngin' since YB, the hottest out my city (Out my city)


Yak Flow 「Tekst」 - NLE Choppa

Everybody forgot about me and the work I put in
I ain't get the credit that I supposed to get on my end
Old timing sitting in, but I'ma mind my business (I'ma mind my business)
The hottest youngin' since YB, the hottest out my city (Out my city)
I'm writing this song with no beat, I'm doing poetry (Poetry)
My letter to the streets, I feel that they owe a G (They owe a G)
Aye, all them hits I gave, but it wasn't enough, I see
I put it in they face until they get enough of me (Til' they get enough of me)
I'm underrated and most hated, I feel most neglected (I feel most neglected)
Staying patient and complacent, that's my hardest lesson (My hardest lesson)
I got to face it, they two-faced and they faked expressions (Yeah, they faked expressions)
One minute they love me, they hate me, they be second guessing (They be second guessing)
Only thing, I need God and my family (Family)


On my knees praying, what I want, come to me (Come to me)
A man with love, at the death, I don't wanna be (I don't wanna be)
I just wanna get my flowers 'fore I rest in peace (Rest in peace)
Long nights, deep thoughts while I'm on the road (On the road)
Early mornin', long talks, only God knows (God knows)
The path he gave me is different, got to stay strong (Got to stay strong)
Pressure bust pipes but it never broke bones (Never broke bones)
Cause I be workin' all night, I think it's 10AM (Think it's 10AM)
I'm barely movin' off of sleep, so don't play with him (Don't play with me)
I sell herbs through the day until it's 8PM (8PM)
And after that, I'm clutching on the nine, double M (Stay with me)
Different women, different cities in the same position (Same position)
Only got time for a quickie in the life I'm living (Live I'm living)
Overthinking every step, I'm moving with precision (Grrt)


One move equals death, that's a life decision (Brr, brr)
Got to be a role model, I got two children (Yeah, I got two children)
Got a son on the way, God too willing (Too willing)
Clover going onto two, and she too pretty (She three pretty)
I want to have a few kids, don't care how many (Don't care how many)
One life, one love, one pipe
Shoot til' his nose slugs (Til' his nose slugs)
Get that McLaren and drop the top down
They hate to see us up now, it was all bad but all good (All good)
One life, one love, one pipe
Shoot til' his nose slugs (Til' his nose slugs)
Get that McLaren and drop the top down
They hate to see us up now, it was all bad but all good (All good)


Yak Flow - Hrvatski prijevod - NLE Choppa 「Tekst」Svi su zaboravili na mene i posao koji sam stavio
Ne dobivam kredit da bih trebao doći na moj kraj
Stari vrijeme sjedi u, ali ja sam um moje poslovanje (ja sam um moje poslovanje)
Najtopliji mladići od yb, najtopliji moj grad (izlazak u moj grad)
Pišem ovu pjesmu bez ritma, radim poeziju (poezija)
Moje pismo ulicama, osjećam da duguju g (duguju g)
Aye, sve što je udarila, ali to nije bilo dovoljno, vidim
Stavio sam ga u lice dok me ne dobiju dovoljno (dok me ne dobiju dovoljno)
Ja sam podcijenjen i najviše mrzio, osjećam se najviše zanemareno (najviše se zanemarim)
Boravak pacijenta i samozadovoljnog, to je moja najteža lekcija (moja najteža lekcija)
Moram se suočiti s tim, oni su dva lica i lažiraju izraze (da, oni su lažirali izraze)
Jedna minuta vole me, mrze me, oni su drugi nagađaju (oni su drugi nagađaju)
Samo stvar, trebam Bog i svoju obitelj (obitelj)
Na mojoj koljena molitva, što želim, dođi k meni (dođi k meni)


Čovjek s ljubavlju, u smrti, ne želim biti (ne želim biti)
Samo želim dobiti svoje cvijeće
Duge noći, duboke misli dok sam na putu (na cesti)
Rano ujutro, duge razgovore, samo Bog zna (Bog zna)
Put koji mi je dao je drugačiji, mora ostati jak (mora ostati jak)
Pritisak poprsje cijevi, ali nikada nije prekršio kosti (nikad ne razbili kosti)
Jer mislim da radim cijelu noć, mislim da je 10 sati ujutro (mislim da je 10 sati ujutro)
Jedva se miješam s sna, pa se ne igrajte s njim (ne igrajte se sa mnom)
Prodajem biljke kroz dan dok ne bude 8 sati (20:00)
I nakon toga, držim se na devet, dvostruko m (ostanite sa mnom)
Različite žene, različite gradove u istom položaju (isti položaj)
Imamo samo vrijeme za brži u životu koji živim (živim živim)
Pretjerano svug koraka, krećem se s preciznošću (grrt)
Jedan potez jednak je smrti, to je doživotna odluka (BRR, BRR)


Moram biti uzor, dobio sam dvoje djece (da, dobio sam dvoje djece)
Imam sina na putu, Bog suviše spreman (previše voljan)
Clover ide na dva, a ona je previše lijepa (ona je lijepa)
Želim imati nekoliko djece, ne briga koliko (ne zanima koliko)
Jedan život, jedna ljubav, jedna cijev
Pucaj dok mu se nos puževa (do 'nosa)
Dobavite taj mclaren i ispustite odozgo prema dolje
Mrze da nas sada vide, bilo je sve loše, ali sve dobro (sve dobro)
Jedan život, jedna ljubav, jedna cijev
Pucaj dok mu se nos puževa (do 'nosa)
Dobavite taj mclaren i ispustite odozgo prema dolje
Mrze da nas sada vide, bilo je sve loše, ali sve dobro (sve dobro)