MENU (7)

Bliss - Překlad a texty - Yung Lean 「Píseň」

Bliss on, bliss on, bliss on
Bliss on, bliss on, bliss on

[Verse 1: Yung Lean & FKA twigs]


Bliss 「Píseň」 - Yung Lean

Bliss on, bliss on, bliss on
Bliss on, bliss on, bliss on

[Verse 1: Yung Lean & FKA twigs]
They key and the gate is in Leanworld
And I'm the kingdom all night, got the key, girl
Splash, splash, splash, so icy like the Sea World
Cuts in her arm, here I go make secrets
City still blue, yeah, like the summer was
In my eyes bright lights, you can tell it was
See me going in, baby, you can still have it all
Need the white trips in the night when the night fall
And you know I want it, I can't hide it (I have you where I wanted)


Can't try, can't try, can't try, can't deny it
Run from the love, not here for the (Because [?] as my friend)
And we got each other like bones and blood
And we got each other like bones and blood
Like bones and blood (Oh, yeah, I)

[Chorus: FKA Twigs]
Yeah, but I pray to God, you're good for me
I want your bliss on bliss and little company
I only want it when it feels like this
I only wanna feel the bliss on bliss

[Verse 2: Yung Lean]
You don't know me or the shit I'm in


Like the exorcist, I'm making heads spin again
Flash, flash, flash, flash, flash, flash
Leandoer in the club, yeah, you find him in the back
Back of the club when the lights go down
Sniffing blue and I'm seeing sounds
I'm really stuck here, I can't escape
Like a game, like a game where I can't escape
And the city still blue yeah, like the summer was
Fucked up last summer, I can't get enough
This steel in my head like a sword cut
I can't explain

[Pre-Chorus: FKA Twigs & Yung Lean]
Room 654, you said you'd meet me at the hotel


I be in and out, but I'm going in the
Bliss on, bliss on, bliss on (Oh, yeah, I)

[Chorus: FKA Twigs]
Yeah, but I pray to God, you're good for me
I want your bliss on bliss and little company
I only want it when it feels like this
I only wanna feel the bliss on bliss
Pray to God, you're good for me
I want your bliss on bliss and little company
I only want it when it feels like this
I only wanna feel the bliss on bliss

[Verse 3: Yung Lean, FKA Twigs]


Problems come calling, everything hostile
Probably a ? the way I live my lifestyle
Crushing in my song, worry in my head
Was gone for a second but I'm back from the dead
Gone for a second but I'm back from the dead
Gone for a second but I'm back from the dead
Bliss on bliss on bliss on

[Pre-Chorus: FKA Twigs, Yung Lean]
Room 654, meet me at the hotel
Meet me at hotel (Bliss on bliss on bliss on)
Room 654, meet me at the hotel
Meet me at hotel (Bliss on bliss on bliss on)


[Outro: FKA Twigs, Yung Lean]
Gone for a second but I'm back from the dead
Bliss when you feel this
Gone for a second but I'm back from the dead
Bliss when you feel this
Bliss on bliss on bliss on
Bliss on bliss
Bliss on bliss
Bliss on bliss on bliss on
Bliss on bliss
Bliss when you feel me
Stardust
Bliss on bliss on bliss on


Bliss - Překlad a texty - Yung Lean 「Píseň」Blaženost, blaženost, blaženost
Blaženost, blaženost, blaženost

[Verš 1: Yung Lean & Fka větvičky]
Klíč a brána je v Leanworld
A jsem celou noc království, mám klíč, holka
Splash, Splash, Splash, Tak ledový jako mořský svět
Řezy v ruce, tady jdu dělat tajemství
Město stále modré, jo, jako léto bylo
V mých očích jasná světla, můžete říct, že to bylo
Vidíte mě jít, baby, můžete to ještě mít
Potřebují bílé výlety v noci, když noční pád
A víš, že to chci, nemůžu to skrýt (mám tě, kde jsem chtěl)
Nemůžu to zkusit, nemůžeš to zkusit, nemůže to popřít


Běh z lásky, ne tady pro (protože [?] Jako můj přítel)
A máme se navzájem jako kosti a krev
A máme se navzájem jako kosti a krev
Stejně jako kosti a krev (Oh, yeah, i)

[Chorus: FKA větvičky]
Jo, ale modlím se k Bohu, jsi pro mě dobrý
Chci tvou blaženost na blaženosti a malou firmu
Chci to jen, když se to líbí
Já jen chci cítit blaženost na blaženosti

[Verš 2: Yung Lean]
Ty mě neznáte ani hovno, ve kterém jsem
Stejně jako exorcista, dělám hlavy znovu


Flash, Flash, Flash, Flash, Flash, Flash, Flash
Leandoer v klubu, jo, najdete ho vzadu
Zadní strana klubu, když světla klesají
Čichání modré a vidím zvuky
Jsem tady opravdu uvízl, nemůžu uniknout
Jako hra, jako hra, kde nemůžu uniknout
A město stále modré jo, jako léto bylo
Prdeli loňské léto, nemůžu dostat dost
Tato ocel v mé hlavě jako meč
Nemůžu to vysvětlovat

[Pre-CHORUS: FKA Twigs & Yung Lean]
Pokoj 654, řekl jsi, že se mnou setkáte v hotelu
Jsem v a ven, ale jdu


Blaženost, blaženost, blaženost na (oh, jo, i)

[Chorus: FKA větvičky]
Jo, ale modlím se k Bohu, jsi pro mě dobrý
Chci tvou blaženost na blaženosti a malou firmu
Chci to jen, když se to líbí
Já jen chci cítit blaženost na blaženosti
Modlete se k Bohu, jsi pro mě dobrý
Chci tvou blaženost na blaženosti a malou firmu
Chci to jen, když se to líbí
Já jen chci cítit blaženost na blaženosti

[Verš 3: Yung Lean, FKA větvičky]
Problémy přijdou volání, všechno nepřátelské


Asi A? Způsob, jakým žiju svůj životní styl
Rozdrcení v mé písni, obavy v mé hlavě
Byl pryč na sekundu, ale jsem zpátky z mrtvých
Pryč na sekundu, ale jsem zpátky z mrtvých
Pryč na sekundu, ale jsem zpátky z mrtvých
Blaženost na blaženosti na blaženosti

[Pre-Chorus: FKA větvičky, Yung Lean]
Pokoj 654, Seznamte se s mnou v hotelu
Seznamte se s mnou v hotelu (blaženost na blaženosti na blaženosti)
Pokoj 654, Seznamte se s mnou v hotelu
Seznamte se s mnou v hotelu (blaženost na blaženosti na blaženosti)

[Outro: FKA větvičky, Yung Lean]


Pryč na sekundu, ale jsem zpátky z mrtvých
Blaženost, když to cítíte
Pryč na sekundu, ale jsem zpátky z mrtvých
Blaženost, když to cítíte
Blaženost na blaženosti na blaženosti
Blaženost na blaženosti
Blaženost na blaženosti
Blaženost na blaženosti na blaženosti
Blaženost na blaženosti
Blaženost, když mě cítíte
Hvězdný prach
Blaženost na blaženosti na blaženosti