MENU (C)

Eddie - Red Hot Chili Peppers 「Lyrics」 - Pagsasalin para sa Filipino

I sail in the sunset's trail
I'm a bit of a king
Granny would take a trip
I've been bending the strings

#BLACKPINK #lyrics #Eddie #RedHotChiliPeppers #sanderlei #TikTok #REMIX


Eddie - Red Hot Chili Peppers 「Lyrics」

I sail in the sunset's trail
I'm a bit of a king
Granny would take a trip
I've been bending the strings
Got hammers in both my hands
Such a delicate touch
They say I'm from Amsterdam
Does that make me Dutch?

[Chorus]
Please don't remember me
For what I did last night, oh
Please don't remember me


Love them children
Please don't remember me
It's only 1980, it's only 1983
[Verse 2]
Smoking the reefer
Feeling my own light
My brother's a keeper
I married a TV wife
The dеvil's Camaro
Parked in the high school lot
A little sombrеro
Cause teacher was way too hot

[Chorus]


Please don't remember me
For what I did last night, oh
Please don't remember me
Listen [?] now
Please don't remember me
It's only 1980, it's only 1983

[Bridge]
Tell my love "But leave me never"
Can't complain about the weather
Snowing at the rainbow, have a ball
Cut my teeth down at the whiskey
GTOs tried to kiss me
One more song, they have seen it all


[Instrumental Interlude]

[Chorus]
Please don't remember me
For what I did last night, oh
Please don't remember me
What'd I say, oh?
Please don't remember me
It's only 1980, it's only 1983
Please don't remember me
For what I did with David
You know I'm talkin' David Lee
Am I ready?
Please don't remember me


For what I did last night, oh
I guess I played a Flying V

[Instrumental Outro]


Eddie - Red Hot Chili Peppers 「Lyrics」 - Pagsasalin para sa Filipino


Naglayag ako sa ruta ng paglubog ng araw
Medyo hari ako
Maglalakbay si Granny
Baluktot ako sa mga string
Nakakuha ng mga martilyo sa parehong mga kamay ko
Ang nasabing isang maselan na ugnay
Sinabi nila na taga -Amsterdam ako
Ginagawa ba akong Dutch?


[Koro]
Mangyaring huwag mo akong tandaan
Para sa ginawa ko kagabi, oh
Mangyaring huwag mo akong tandaan
Mahalin mo silang mga anak
Mangyaring huwag mo akong tandaan
1980 lamang ito, 1983 lamang ito
[Taludtod 2]
Paninigarilyo ang reefer
Pakiramdam ang sarili kong ilaw
Ang aking kapatid ay isang tagabantay
Nagpakasal ako sa isang asawa sa TV
Ang Dеvil's Camaro
Naka -park sa high school lot


Isang maliit na sombrеro
Sanhi ng guro ay masyadong mainit

[Koro]
Mangyaring huwag mo akong tandaan
Para sa ginawa ko kagabi, oh
Mangyaring huwag mo akong tandaan
Makinig ngayon
Mangyaring huwag mo akong tandaan
1980 lamang ito, 1983 lamang ito

[Bridge]
Sabihin mo sa aking pag -ibig "ngunit iwan mo ako hindi"
Hindi maaaring magreklamo tungkol sa panahon


Nag -snow sa bahaghari, may bola
Gupitin ang aking ngipin sa whisky
Sinubukan ako ni GTO
Isa pang kanta, nakita nila ang lahat
[Instrumental Interlude]

[Koro]
Mangyaring huwag mo akong tandaan
Para sa ginawa ko kagabi, oh
Mangyaring huwag mo akong tandaan
Ano ang sasabihin ko, oh?
Mangyaring huwag mo akong tandaan
1980 lamang ito, 1983 lamang ito
Mangyaring huwag mo akong tandaan


Para sa ginawa ko kay David
Alam mong pinag -uusapan ko si David Lee
Handa na ba ako?
Mangyaring huwag mo akong tandaan
Para sa ginawa ko kagabi, oh
Sa palagay ko naglaro ako ng isang lumilipad na V.

[Instrumental outro]YouTube - TOP 50

#sanderlei