MENU (C)

Loser - Charlie Puth 「Lyrics」 - Pagsasalin para sa Filipino

Oh, I'm such a loser
How'd I ever lose her?
Oh, baby, I must've been out of my mind
Now, I-I'm a loser

#BLACKPINK #lyrics #Loser #CharliePuth #sanderlei #TikTok #REMIX


Loser - Charlie Puth 「Lyrics」

Oh, I'm such a loser
How'd I ever lose her?
Oh, baby, I must've been out of my mind
Now, I-I'm a loser
Why'd I have to lose her?
I'll never recover, I'll never be fine
Cause I-I

[Verse 1]
I just might get a little too drunk
So, I won't think about us (Uh)
I don't think about what (Uh)
We could have been, and


I stay up, like, three or four nights
So I won't dream about us (Uh)
I wake up with no luck (No)
I just can't win
[Pre-Chorus]
I should've seen it all along (Uh-ah)
She was a one in a million (Uh-ah)
It hurts whenever someone says her name (Someone says her name)
When we wеre goin' off and on (Uh-ah)
I guess I really playеd it wrong (Ah-uh)
I should’ve never let her slip away

[Chorus]
Oh, I'm such a loser


How'd I ever lose her?
Oh, baby, I must've been out of my mind
Now, I-I'm a loser
Why'd I have to lose her?
I'll never recover, I'll never be fine
Cause I-I

[Verse 2]
Uh, I just might get a little too gone
When she needed somebody (Uh)
Up against her body (Woah) at two A.M
Yeah, now I keep lyin' to myself
But she's just joking proudly (She's joking proudly)
She'll probably call me and we'll be us again[Pre-Chorus]
I should've seen it all along (Uh-ah)
She was a one in a million (Ah-uh)
It hurts whenever someone says her name (Stay)
[Chorus]
No, I'm such a loser
How'd I ever lose her? (Lose her)
Oh, baby, I must've been out of my mind (-ind)
Now, I-I'm a loser
Why'd I have to lose her? (Her)
I'll never recover, I'll never be fine (Fine)
Cause I-I, uh


[Post-Chorus]
I'm-ma-ma-ma-ma
I'm-ma-ma-ma-ma
I'm-ma-ma-ma-ma-lo-o-o-o-ser (Yeah, I say)
I'm-ma-ma-ma-ma
I'm-ma-ma-ma-ma (I)
I'm-ma-ma-ma-ma-lo-o-o-o-ser

[Bridge]
Tell me God is real
Do you think about me still?
Or am I livin' for nothing?
Don't know where it went
Wrong but I'll just take the hint


It's gonna take some adjusting

[Chorus]
Oh, I'm such a loser
How'd I ever lose her?
Oh, baby, I must've been out of my mind
Now, I-I'm a loser (Oh!)
Why'd I have to lose her? (I'll never)
I'll never recover, I'll never be fine (Oh, baby, I)
Cause I-I'm a loser
[Post-Chorus]
I'm-ma-ma-ma-ma
I'm-ma-ma-ma-ma (Ah, hey)
I'm-ma-ma-ma-ma-lo-o-o-o-ser (Yeah, I say)


I'm-ma-ma-ma-ma (What I say)
I'm-ma-ma-ma-ma (When I say)
I'm-ma-ma-ma-ma-lo-o-o-o-ser


Loser - Charlie Puth 「Lyrics」 - Pagsasalin para sa Filipino


Oh, natalo ako
Paano ko siya mawawala?
Oh, baby, dapat na wala na ako sa isip ko
Ngayon, ako ay isang talo
Bakit kailangan ko siyang mawala?
Hindi na ako makakabawi, hindi ako magiging maayos
Sanhi i-i

[Taludtod 1]
Baka medyo lasing lang ako


Kaya, hindi ko iisipin ang tungkol sa amin (uh)
Hindi ko iniisip kung ano (uh)
Maaari kaming maging, at
Nanatili ako, tulad ng, tatlo o apat na gabi
Kaya hindi ako mangarap tungkol sa amin (uh)
Gumising ako nang walang swerte (hindi)
Hindi lang ako maaaring manalo
[Bago mag chorus]
Dapat ko na itong makita lahat (uh-ah)
Isa siya sa isang milyon (uh-ah)
Masakit tuwing may nagsabi ng kanyang pangalan (may nagsabi ng kanyang pangalan)
Kapag tayo ay umalis at sa (uh-ah)
Sa palagay ko ay mali ang nilalaro ko (ah-uh)
Hindi ko na siya papayagan[Koro]
Oh, natalo ako
Paano ko siya mawawala?
Oh, baby, dapat na wala na ako sa isip ko
Ngayon, ako ay isang talo
Bakit kailangan ko siyang mawala?
Hindi na ako makakabawi, hindi ako magiging maayos
Sanhi i-i

[Taludtod 2]
Uh, baka medyo nawala din ako
Kapag kailangan niya ng isang tao (uh)
Laban sa kanyang katawan (woah) sa dalawang a.m


Oo, ngayon pinapanatili ko ang aking sarili
Ngunit nagbibiro lang siya nang buong kapurihan (nagbibiro siya nang buong kapurihan)
Malamang tatawagin niya ako at magiging muli tayo

[Bago mag chorus]
Dapat ko na itong makita lahat (uh-ah)
Isa siya sa isang milyon (ah-uh)
Masakit tuwing may nagsabi ng kanyang pangalan (manatili)
[Koro]
Hindi, natalo ako
Paano ko siya mawawala? (Mawala siya)
Oh, baby, dapat na wala ako sa isip ko (-ind)
Ngayon, ako ay isang talo
Bakit kailangan ko siyang mawala? (Siya)


Hindi na ako magbabawi, hindi ako magiging maayos (maayos)
Sanhi i-i, uh

[Post-Chorus]
Ako-ma-ma-ma
Ako-ma-ma-ma
Ako-ma-ma-ma-lo-lo-o-o-o-ser (oo, sabi ko)
Ako-ma-ma-ma
Ako-ma-ma-ma (i)
Ako-ma-ma-ma-lo-o-o-o-ser

[Bridge]
Sabihin mo sa akin ang Diyos ay totoo
Sa tingin mo ba ako pa rin?


O livin ako para sa wala?
Hindi alam kung saan ito nagpunta
Mali ngunit kukunin ko lang ang pahiwatig
Ito ay kukuha ng ilang pag -aayos

[Koro]
Oh, natalo ako
Paano ko siya mawawala?
Oh, baby, dapat na wala na ako sa isip ko
Ngayon, ako ay isang talo (oh!)
Bakit kailangan ko siyang mawala? (Hindi ko kailanman)
Hindi na ako makakabawi, hindi ako magiging maayos (oh, baby, i)
Sanhi i-ako ay isang talo
[Post-Chorus]


Ako-ma-ma-ma
Ako-ma-ma-ma (ah, hey)
Ako-ma-ma-ma-lo-lo-o-o-o-ser (oo, sabi ko)
Ako-ma-ma-ma (ang sinasabi ko)
Ako-ma-ma-ma (kapag sinabi ko)
Ako-ma-ma-ma-lo-o-o-o-serYouTube - TOP 50

#sanderlei