MENU (C)

Taylor Swift - Dear Reader - Lietuvių vertimas (Dainų žodžiai)

Dear reader, if it feels like a trap
You're already in one
Dear reader, get out your map
Pick somewhere and just run

#sanderlei #TaylorSwift #DearReader #lyrics #TikTok #REMIX


Taylor Swift - Dear Reader (Dainų žodžiai)

Dear reader, if it feels like a trap
You're already in one
Dear reader, get out your map
Pick somewhere and just run
Dear reader, burn all the files
Desert all your past lives
And if you don't recognize yourself
That means you did it right

[Chorus]
Never take advice from someone who's falling apart
Never take advice from someone who's falling apart

[Verse 2]
Dear reader, bend when you can
Snap when you have to
Dear reader, you don't have to answer
Just 'cause they asked you
(You should find another)
Dear reader, the greatest of luxuries is your secrets
Dear reader, when you aim at the devil
Make sure you don't miss

[Chorus]
Never take advice from someone who's falling apart
Never take advice from someone who's falling apart
[Bridge]
So I wander through these nights
I prefer hiding in plain sight
My fourth drink in my hand
These desperate prayers of a cursed man
Spilling out to you for free
But darling, darling, please
You wouldn't take my word for it if you knew who was talking
If you knew where I was walking
To a house, not a home, all alone 'cause nobody's there
Where I pace in my pen and my friends found friends who care
No one sees when you lose when you're playing solitaire

[Outro]


You should find another guiding light, guiding light
But I shine so bright
You should find another guiding light, guiding light
But I shine so bright
You should find another, you should find another (Guiding light)
Find another, you should find another
You should find another


Taylor Swift - Dear Reader - Lietuvių vertimas (Dainų žodžiai)


Mielas skaitytojau, jei tai atrodo kaip spąstai
Tu jau vienam
Mielas skaitytojau, išeik iš savo žemėlapio
Pasirinkite kažkur ir tiesiog paleiskite
Mielas skaitytojau, sudegink visus bylas
Dalykis visas tavo praeities gyvenimas


Ir jei jūs neatpažįstate savęs
Tai reiškia, kad tu tai padarei teisingai

[Choras]
Niekada nesiimkite patarimo iš to, kas subyrėtų
Niekada nesiimkite patarimo iš to, kas subyrėtų

[2 eilutė]
Mielas skaitytojau, sulenkkite, kai galite
Spragtelėkite, kai turite
Mielas skaitytojau, jums nereikia atsakyti
Tiesiog, nes jie jūsų paklausė
(Turėtumėte rasti kitą)
Mielas skaitytojau, didžiausia prabanga yra jūsų paslaptys


Mielas skaitytojau, kai nukreipi į velnią
Įsitikinkite, kad nepraleisite

[Choras]
Niekada nesiimkite patarimo iš to, kas subyrėtų
Niekada nesiimkite patarimo iš to, kas subyrėtų

[Tiltas]
Taigi klaidžioju per šias naktis
Man labiau patinka slėptis akivaizdoje
Mano ketvirtasis gėrimas rankoje
Šios beviltiškos prakeikto vyro maldos
Išsiliejęs jums nemokamai
Bet brangusis, mielasis, prašau


Jūs nesiimtumėte mano žodžio, jei žinotumėte, kas kalbėjo
Jei žinojai, kur vaikščiojau
Į namą, o ne namai, visi vieni, nes ten niekas nėra
Kur aš tempu savo rašiklį, o mano draugai susirado draugų, kuriems rūpi
Niekas nemato, kai pralaimi, kai žaidi solitaire

[Outro]
Turėtumėte rasti kitą vadovaujančią šviesą, nukreiptą šviesą
Bet aš taip šviesiai šviečia
Turėtumėte rasti kitą vadovaujančią šviesą, nukreiptą šviesą
Bet aš taip šviesiai šviečia
Turėtumėte rasti kitą, turėtumėte rasti kitą (vadovaujančią šviesą)
Raskite kitą, turėtumėte rasti kitą
Turėtumėte rasti kitą
Sanderlei Sanderlei

#sanderlei