MENU (C)

The Twelve Days of Christmas 「Dainų žodžiai」 - Lietuvių vertimas

[Verse 1]
On the first day of Christmas, my true love sent to me
A partridge in a pear tree

#sanderlei #TheTwelveDaysofChristmas #ChristmasSong #lyrics #TikTok #REMIX


The Twelve Days of Christmas 「Dainų žodžiai」

[Verse 1]
On the first day of Christmas, my true love sent to me
A partridge in a pear tree

[Verse 2]
On the second day of Christmas, my true love sent to me
Two turtle doves, and
A partridge in a pear tree

[Verse 3]
On the third day of Christmas, my true love sent to me
Three french hens
Two turtle doves, and
A partridge in a pear tree

[Verse 4]
On the fourth day of Christmas, my true love sent to me
Four calling birds
Three french hens
Two turtle doves, and
A partridge in a pear tree

[Verse 5]
On the fifth day of Christmas, my true love sent to me
Five golden rings
Four calling birds
Three french hensTwo turtle doves, and
A partridge in a pear tree

[Verse 6]
On the sixth day of Christmas, my true love sent to me
Six geese a-laying
Five golden rings
Four calling birds
Three french hens
Two turtle doves, and
A partridge in a pear tree

[Verse 7]
On the seventh day of Christmas, my true love sent to me


Seven swans a-swimming
Six geese a-laying
Five golden rings
Four calling birds
Three french hens
Two turtle doves, and
A partridge in a pear tree

[Verse 8]
On the eighth day of Christmas, my true love sent to me
Eight maids a-milking
Seven swans a-swimming
Six geese a-laying
Five golden rings


Four calling birds
Three french hens
Two turtle doves, and
A partridge in a pear tree

[Verse 9]
On the ninth day of Christmas, my true love sent to me
Nine ladies dancing
Eight maids a-milking
Seven swans a-swimming
Six geese a-laying
Five golden rings
Four calling birds
Three french hens


Two turtle doves, and
A partridge in a pear tree

[Verse 10]
On the tenth day of Christmas, my true love sent to me
Ten lords a-leaping
Nine ladies dancing
Eight maids a-milking
Seven swans a-swimming
Six geese a-laying
Five golden rings
Four calling birds
Three french hens
Two turtle doves, and


A partridge in a pear tree

[Verse 11]
On the eleventh day of Christmas, my true love sent to me
Eleven pipers piping
Ten lords a-leaping
Nine ladies dancing
Eight maids a-milking
Seven swans a-swimming
Six geese a-laying
Five golden rings
Four calling birds
Three french hens
Two turtle doves, and


A partridge in a pear tree

[Verse 12]
On the twelfth day of Christmas, my true love sent to me
Twelve drummers drumming
Eleven pipers piping
Ten lords a-leaping
Nine ladies dancing
Eight maids a-milking
Seven swans a-swimming
Six geese a-laying
Five golden rings
Four calling birds
Three french hens


Two turtle doves, and
A partridge in a pear tree


The Twelve Days of Christmas 「Dainų žodžiai」 - Lietuvių vertimas


[1 eilutė]
Pirmąją Kalėdų dieną mano tikroji meilė man atsiuntė
Kiaušmenis kriaušėje

[2 eilutė]
Antrąją Kalėdų dieną mano tikroji meilė man atsiuntė
Du vėžlių balandžiai ir
Kiaušmenis kriaušėje

[3 eilutė]
Trečią Kalėdų dieną mano tikroji meilė man atsiuntė


Trys prancūziškos vištos
Du vėžlių balandžiai ir
Kiaušmenis kriaušėje

[4 eilutė]
Ketvirtą Kalėdų dieną mano tikroji meilė man atsiuntė
Keturi skambinantys paukščiai
Trys prancūziškos vištos
Du vėžlių balandžiai ir
Kiaušmenis kriaušėje

[5 eilutė]
Penktą Kalėdų dieną mano tikroji meilė man atsiuntė
Penki auksiniai žiedai


Keturi skambinantys paukščiai
Trys prancūziškos vištos
Du vėžlių balandžiai ir
Kiaušmenis kriaušėje

[6 eilutė]
Šeštą Kalėdų dieną mano tikroji meilė man atsiuntė
Šešios žąsys A-dėstymas
Penki auksiniai žiedai
Keturi skambinantys paukščiai
Trys prancūziškos vištos
Du vėžlių balandžiai ir
Kiaušmenis kriaušėje


[7 eilutė]
Septintą Kalėdų dieną mano tikroji meilė man atsiuntė
Septynios gulbės a-mwinming
Šešios žąsys A-dėstymas
Penki auksiniai žiedai
Keturi skambinantys paukščiai
Trys prancūziškos vištos
Du vėžlių balandžiai ir
Kiaušmenis kriaušėje

[8 eilutė]
Aštuntą Kalėdų dieną mano tikroji meilė man atsiuntė
Aštuonios tarnaitės
Septynios gulbės a-mwinming


Šešios žąsys A-dėstymas
Penki auksiniai žiedai
Keturi skambinantys paukščiai
Trys prancūziškos vištos
Du vėžlių balandžiai ir
Kiaušmenis kriaušėje

[9 eilutė]
Devintą Kalėdų dieną mano tikroji meilė man atsiuntė
Devynios ponios šoka
Aštuonios tarnaitės
Septynios gulbės a-mwinming
Šešios žąsys A-dėstymas
Penki auksiniai žiedai


Keturi skambinantys paukščiai
Trys prancūziškos vištos
Du vėžlių balandžiai ir
Kiaušmenis kriaušėje

[10 eilutė]
Dešimtą Kalėdų dieną mano tikroji meilė man atsiuntė
Dešimt lordų A-Leaing
Devynios ponios šoka
Aštuonios tarnaitės
Septynios gulbės a-mwinming
Šešios žąsys A-dėstymas
Penki auksiniai žiedai
Keturi skambinantys paukščiai


Trys prancūziškos vištos
Du vėžlių balandžiai ir
Kiaušmenis kriaušėje

[11 eilutė]
Vienuoliktą Kalėdų dieną mano tikroji meilė man atsiuntė
Vienuolika vamzdžių vamzdynų
Dešimt lordų A-Leaing
Devynios ponios šoka
Aštuonios tarnaitės
Septynios gulbės a-mwinming
Šešios žąsys A-dėstymas
Penki auksiniai žiedai
Keturi skambinantys paukščiai


Trys prancūziškos vištos
Du vėžlių balandžiai ir
Kiaušmenis kriaušėje

[12 eilutė]
Dvyliktą Kalėdų dieną mano tikroji meilė man atsiuntė
Dvylika būgnininkų būgnai
Vienuolika vamzdžių vamzdynų
Dešimt lordų A-Leaing
Devynios ponios šoka
Aštuonios tarnaitės
Septynios gulbės a-mwinming
Šešios žąsys A-dėstymas
Penki auksiniai žiedai


Keturi skambinantys paukščiai
Trys prancūziškos vištos
Du vėžlių balandžiai ir
Kiaušmenis kriaušėjeSanderlei Sanderlei

#sanderlei