MENU (X)

Jimin - Set Me Free Pt.2 - Հայերեն թարգմանությունը (Բառերը Lyrics)

Yeah! I got a good time. Yeah, time to get mine
헤맸어, 미로. Hennessy and night
I never stop, I never stop. 다시 repe-e-eat
I never stop, fuck all your opps. Finally free-e-e

by Sanderlei Silveira - 17/03/2023

#SetMeFree_Pt2 #지민 #Jimin #Jimin_FACE #sanderlei #eurovision #2023 #lyrics #TikTok


Jimin - Set Me Free Pt.2 (Բառերը Lyrics)

Yeah! I got a good time. Yeah, time to get mine
헤맸어, 미로. Hennessy and night
I never stop, I never stop. 다시 repe-e-eat
I never stop, fuck all your opps. Finally free-e-e

[Refrain]
Ah, yeah, ah, yeah
끝에 멈춰 선 나
Not yet, not yet
돌아보지 않아
Now, yeah, now, yeah
날아가 butterfly-y-y
Finally free-e-e[Pre-Chorus]
Look at me now (Me now)
더 이상 아파도 숨지 않아
미치지 않기 위해 미치려는 것
지나간 나를 위해 손을 들어

[Chorus]
Now, set me free-e-e
Set me free-e-e
Set me free-e-e
Set me free-e-e
Set me free-e-e
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e


(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e

[Verse 2]
I got feel low
Still 난 미로
But I got no time to break soul
Just let me flow
Hey fool, just get out of my way
Shut up, fuck off
I'm on my way

[Refrain]


Ah, yeah, ah, yeah
시작된 나의 primetime
Forget, forget
기꺼이 올라타
Now, yeah, now, yeah
날아가 butterfly-y-y
Finally free

[Pre-Chorus]
Look at me now
날 비웃어도 멈추지 않아
미치지 않기 위해 미치려는 것
지나간 날을 위해 손을 들어


[Chorus]
Now, set me free-e-e (Set me free, set me free)
Set me free-e-e (Set me, free)
Set me free-e-e (Set me free, set me free)
Set me free-e-e (Won't you set me free)
Set me free-e-e (Yeah)
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e (Free, free)
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e
(Won't you set me free)

[Outro]
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh, oh-eh-oh, oh) Set me free-e-e


(Oh-eh-oh, oh-eh-oh, oh-eh-oh, oh) Set me free-e-e
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh, oh-eh-oh, oh) Set me free-e-e
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh, oh-eh-oh, oh) Set me free-e-e
(Oh)
Jimin - Set Me Free Pt.2 (Romanized)Yeah

[Verse 1]
I got a good time
Yeah, time to get mine


Hemaesseo, miro
Hennessy and night
I never stop, I never stop
Dasi repe-e-eat
I never stop, fuck all your opps
Finally free-e-e

[Refrain]
Ah, yeah, ah, yeah
Kkeute meomchwo seon na
Not yet, not yet
Doraboji ana
Now, yeah, now, yeah
Naraga butterfly-y-y


Finally free-e-e

[Pre-Chorus]
Look at me now (Me now)
Deo isang apado sumji ana
Michiji anki wihae michiryeoneun geot
Jinagan nareul wihae soneul deureo

[Chorus]
Now, set me free-e-e
Set me free-e-e
Set me free-e-e
Set me free-e-e
Set me free-e-e


(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e

[Verse 2]
I got feel low
Still nan miro
But I got no time to break soul
Just let me flow
Hey fool, just get out of my way
Shut up, fuck off
I'm on my way


[Refrain]
Ah, yeah, ah, yeah
Sijakdoen naui primetime
Forget, forget
Gikkeoi ollata
Now, yeah, now, yeah
Naraga butterfly-y-y
Finally free

[Pre-Chorus]
Look at me now
Nal biuseodo meomchuji ana
Michiji anki wihae michiryeoneun geot
Jinagan nareul wihae soneul deureo[Chorus]
Now, set me free-e-e (Set me free, set me free)
Set me free-e-e (Set me, free)
Set me free-e-e (Set me free, set me free)
Set me free-e-e (Won't you set me free)
Set me free-e-e (Yeah)
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e (Free, free)
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e
(Won't you set me free)

[Outro]


(Oh-eh-oh, oh-eh-oh, set me free-e-e)
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh, set me free-e-e)
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh, set me free-e-e)
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e


Jimin - Set Me Free Pt.2 - Հայերեն թարգմանությունը (Բառերը Lyrics)


Այո! Ես լավ ժամանակ ստացա: Այո, իմը ստանալու ժամանակը
Ես թափառում էի լաբիրինթոս: Հեննեսիա եւ գիշեր
Ես երբեք չեմ դադարում, երբեք չեմ դադարում: Կրկին, repe-e-ուտել
Ես երբեք չեմ դադարում, ձեր բոլոր opps- ին: Վերջապես անվճար e-e

[Զերծ մնալ]
Ահ, այո, այո
Ես կանգնած եմ եզրին
Դեռ ոչ, դեռ ոչ


Ես հետ չեմ նայելու
Այժմ այո, այո
Թռչել հեռու, թիթեռ-y-y
Վերջապես անվճար e-e

[Նախ-երգչախումբ]
Նայիր ինձ հիմա (ինձ հիմա)
Ես այլեւս չեմ թաքցնի, նույնիսկ եթե դա խանգարում է
Անմեղսունակություն գնալու համար
Ձեռքերդ բարձրացրեք իմ անցյալի համար

[Երգչախումբ]
Այժմ, ինձ ուղարկեք անվճար e-e
Սահմանեք ինձ անվճար e-e, դարձրեք ինձ անվճար e-e


Սահմանեք ինձ անվճար e-e, դարձրեք ինձ անվճար e-e
(Օ-eh-oh, Oh-EH-Oh) ինձ ազատ-ե-Ե
(Օ-eh-oh, Oh-EH-Oh) ինձ ազատ-ե-Ե
(Օ-eh-oh, Oh-EH-Oh) ինձ ազատ-ե-Ե
(Օ-eh-oh, Oh-EH-Oh) ինձ ազատ-ե-Ե

[Հատված 2]
Ես ցածր զգացի
Դեռ լաբիրինթոսում
Բայց ես ժամանակ չունեի հոգին կոտրելու համար
Պարզապես թույլ տվեք հոսել
Հե հիմար, պարզապես դուրս եկեք իմ ճանապարհից
Կանգնեցրեք, ծիծաղեք
ես ճանապարհին եմ[Զերծ մնալ]
Ահ, այո, այո
Դա սկսվում է, իմ վարչապետը
Մոռացեք, մոռացեք
Ես ուրախությամբ կխփեմ
Այժմ այո, այո
Թռչել հեռու, թիթեռ-y-y
Վերջապես անվճար

[Նախ-երգչախումբ]
Հիմա ինձ նայիր
Ես չեմ դադարի, նույնիսկ եթե նրանք ծաղրեն ինձ
Անմեղսունակություն գնալու համար


Ձեռքերդ բարձրացրեք իմ անցյալի համար

[Երգչախումբ]
Այժմ ինձ ուղարկեք անվճար E-E (ինձ ազատեք, անվճար պահեք ինձ)
Սահմանեք ինձ անվճար e-e (Սահմանեք ինձ, անվճար)
Սահմանեք ինձ անվճար E-E (Ազատացրեք ինձ ազատեք, ինձ ազատեք)
Սահմանեք ինձ անվճար E-E (չեք ազատի ինձ անվճար)
Սահմանեք ինձ անվճար e-e (այո)
(Օ-eh-oh, Oh-EH-Oh) ինձ ազատ-ե-Ե
(Օ-eh-oh, Oh-EH-Oh) ինձ ազատ-ե-Ե
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Սահմանեք ինձ անվճար e-e (անվճար, անվճար)
(Օ-eh-oh, Oh-EH-Oh) ինձ ազատ-ե-Ե
(Չեք ինձ ազատելու անվճար)


[Outro]
(Օ-eh-Օ, Օհ-հա-օ, ազատիր ինձ անվճար)
(Օ-eh-Օ, Օհ-հա-օ, ազատիր ինձ անվճար)
(Օ-eh-Օ, Օհ-հա-օ, ազատիր ինձ անվճար)
Ազատիր ինձ