MENU (X)

Jimin - Set Me Free Pt.2 - Dịch sang tiếng Việt (Lời bài hát)

Yeah! I got a good time. Yeah, time to get mine
헤맸어, 미로. Hennessy and night
I never stop, I never stop. 다시 repe-e-eat
I never stop, fuck all your opps. Finally free-e-e

by Sanderlei Silveira - 17/03/2023

#SetMeFree_Pt2 #지민 #Jimin #Jimin_FACE #sanderlei #eurovision #2023 #lyrics #TikTok


Jimin - Set Me Free Pt.2 (Lời bài hát)

Yeah! I got a good time. Yeah, time to get mine
헤맸어, 미로. Hennessy and night
I never stop, I never stop. 다시 repe-e-eat
I never stop, fuck all your opps. Finally free-e-e

[Refrain]
Ah, yeah, ah, yeah
끝에 멈춰 선 나
Not yet, not yet
돌아보지 않아
Now, yeah, now, yeah
날아가 butterfly-y-y
Finally free-e-e[Pre-Chorus]
Look at me now (Me now)
더 이상 아파도 숨지 않아
미치지 않기 위해 미치려는 것
지나간 나를 위해 손을 들어

[Chorus]
Now, set me free-e-e
Set me free-e-e
Set me free-e-e
Set me free-e-e
Set me free-e-e
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e


(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e

[Verse 2]
I got feel low
Still 난 미로
But I got no time to break soul
Just let me flow
Hey fool, just get out of my way
Shut up, fuck off
I'm on my way

[Refrain]


Ah, yeah, ah, yeah
시작된 나의 primetime
Forget, forget
기꺼이 올라타
Now, yeah, now, yeah
날아가 butterfly-y-y
Finally free

[Pre-Chorus]
Look at me now
날 비웃어도 멈추지 않아
미치지 않기 위해 미치려는 것
지나간 날을 위해 손을 들어


[Chorus]
Now, set me free-e-e (Set me free, set me free)
Set me free-e-e (Set me, free)
Set me free-e-e (Set me free, set me free)
Set me free-e-e (Won't you set me free)
Set me free-e-e (Yeah)
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e (Free, free)
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e
(Won't you set me free)

[Outro]
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh, oh-eh-oh, oh) Set me free-e-e


(Oh-eh-oh, oh-eh-oh, oh-eh-oh, oh) Set me free-e-e
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh, oh-eh-oh, oh) Set me free-e-e
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh, oh-eh-oh, oh) Set me free-e-e
(Oh)
Jimin - Set Me Free Pt.2 (Romanized)Yeah

[Verse 1]
I got a good time
Yeah, time to get mine


Hemaesseo, miro
Hennessy and night
I never stop, I never stop
Dasi repe-e-eat
I never stop, fuck all your opps
Finally free-e-e

[Refrain]
Ah, yeah, ah, yeah
Kkeute meomchwo seon na
Not yet, not yet
Doraboji ana
Now, yeah, now, yeah
Naraga butterfly-y-y


Finally free-e-e

[Pre-Chorus]
Look at me now (Me now)
Deo isang apado sumji ana
Michiji anki wihae michiryeoneun geot
Jinagan nareul wihae soneul deureo

[Chorus]
Now, set me free-e-e
Set me free-e-e
Set me free-e-e
Set me free-e-e
Set me free-e-e


(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e

[Verse 2]
I got feel low
Still nan miro
But I got no time to break soul
Just let me flow
Hey fool, just get out of my way
Shut up, fuck off
I'm on my way


[Refrain]
Ah, yeah, ah, yeah
Sijakdoen naui primetime
Forget, forget
Gikkeoi ollata
Now, yeah, now, yeah
Naraga butterfly-y-y
Finally free

[Pre-Chorus]
Look at me now
Nal biuseodo meomchuji ana
Michiji anki wihae michiryeoneun geot
Jinagan nareul wihae soneul deureo[Chorus]
Now, set me free-e-e (Set me free, set me free)
Set me free-e-e (Set me, free)
Set me free-e-e (Set me free, set me free)
Set me free-e-e (Won't you set me free)
Set me free-e-e (Yeah)
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e (Free, free)
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e
(Won't you set me free)

[Outro]


(Oh-eh-oh, oh-eh-oh, set me free-e-e)
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh, set me free-e-e)
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh, set me free-e-e)
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e


Jimin - Set Me Free Pt.2 - Dịch sang tiếng Việt (Lời bài hát)


Vâng! Tôi đã có một thời gian tốt. Vâng thời gian để có được của tôi
Tôi lang thang vào một mê cung. Hennessy và đêm
Tôi không bao giờ dừng lại, tôi không bao giờ dừng lại. Một lần nữa, Repe-e-Eat
Tôi không bao giờ dừng lại, đụ tất cả các opps của bạn. Cuối cùng tự do-e-e

[Ngưng]
Ah, yeah, À, vâng
Tôi đang đứng ở rìa
Chưa, chưa


Tôi đã thắng được nhìn lại
Bây giờ yeah, bây giờ yeah
Bay đi, bướm-y-y
Cuối cùng tự do-e-e

[Công việc trước]
Nhìn tôi bây giờ (tôi bây giờ)
Tôi sẽ không trốn nữa, ngay cả khi nó đau
Phát điên để giữ lành mạnh
Giơ tay cho tôi quá khứ

[Điệp khúc]
Bây giờ, đặt tôi miễn phí-e-e
Đặt tôi miễn phí-e-e, đặt cho tôi miễn phí-e-e


Đặt tôi miễn phí-e-e, đặt cho tôi miễn phí-e-e
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) đặt tôi tự do-e-e
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) đặt tôi tự do-e-e
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) đặt tôi tự do-e-e
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) đặt tôi tự do-e-e

[Câu 2]
Tôi cảm thấy thấp
Vẫn trong một mê cung
Nhưng tôi không có thời gian để phá vỡ tâm hồn
Chỉ để tôi chảy
Này kẻ ngốc, chỉ cần tránh xa tôi
Im đi, đụ đi
tôi đang trên đường[Ngưng]
Ah, yeah, À, vâng
Nó bắt đầu, thời gian chính của tôi
Quên, quên
Tôi sẽ vui lòng nhảy vào
Bây giờ yeah, bây giờ yeah
Bay đi, bướm-y-y
Cuối cùng miễn phí

[Công việc trước]
Nhìn tôi bây giờ
Tôi sẽ không dừng lại, ngay cả khi họ chế giễu tôi
Phát điên để giữ lành mạnh


Giơ tay cho tôi quá khứ

[Điệp khúc]
Bây giờ, đặt tôi miễn phí-e-e (đặt tôi miễn phí, đặt tôi miễn phí)
Đặt tôi miễn phí-e-e (đặt tôi, miễn phí)
Đặt tôi miễn phí-e-e (đặt tôi miễn phí, đặt tôi miễn phí)
Đặt tôi miễn phí-e-e (bạn sẽ không đặt tôi miễn phí)
Đặt tôi miễn phí-e-e (yeah)
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) đặt tôi tự do-e-e
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) đặt tôi tự do-e-e
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) đặt tôi miễn phí-e-e (miễn phí, miễn phí)
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) đặt tôi tự do-e-e
(Bạn sẽ không giải phóng tôi)


[Outro]
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh, giải phóng tôi)
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh, giải phóng tôi)
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh, giải phóng tôi)
Đặt tôi miễn phí